Ban Chỉ huy quân sự huyện Phù Cừ tổ chức sinh hoạt chi trả phụ cấp trách nhiệm QNDB quý I năm 2022

Ngày 25/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quý I năm 2022.

Tại hội nghị, các đồng chí Quân nhân dự bị; Dân quân tự vệ được thông báo tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang huyện trong quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II; thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và thông tin về các hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình phát triển kinh tế địa phương trong thời gian qua; đồng thời triển khai, tổ chức giao nhiệm vụ cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh động viên.

Thông qua các hội nghị sinh hoạt, chi trả, nhằm giúp Ban chỉ huy quân sự huyện nắm chắc số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hiện đang được biên chế cho các đơn vị trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo./.

                                                                                 “Đức Hải”