Đảng ủy Quân sự huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; triển khai thực hiện Kế hoạch của Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Quân khu

Ngày 09/3, Đảng ủy Quân sự huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện kế hoạch của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu.

Hội nghị được nghe đồng chí Thượng tá Trương Văn Huấn - Phó Bí thư ĐUQS huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện truyền đạt những nội dung gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 200-KH/ĐU ngày 10/12/2021 của Đảng ủy Quân khu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá Trương Văn Huấn - Phó Bí thư ĐUQS huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện thay mặt cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, Ban CHQS huyện cần nắm chắc các nội dung được quán triệt, học tập, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện./

                                                                                                  “Đức Hải”