Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Xem nội dung  quyết định tại đây:

Phòng Kinh Tế- Hạ tầng