Danh mục các công trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ

5 tháng đầu năm 2021, huyện Phù Cừ đã triển khai thực hiện 11 công trình, dự án

TT

Tên dự án, công trình

1

 Cải tạo nâng cấp đường liên xã Đình Cao huyện Phù Cừ và Cương Chính, huyện Tiên Lữ (điểm đầu ngã 5 Đình Cao, điểm cuối giáp ĐH.99)

2

 Xây dựng đường mới từ thôn Nại Khê, xã Tiên Tiến (đoạn giao với ĐH.85) đến giao với đường ĐH.80

3

 Xây mới đường giao thông đoạn từ ĐH.80 đến giao cắt với ĐH.85 (qua địa phận đền Tống Trân)

4

 Xây dựng đường mới từ TB. Duyên Linh trên ĐH.83 đến giao với ĐH.80, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

5

 Cải tạo nâng cấp ĐH.80 từ ngã tư cầu Nhật Quang (Km2+610) đến giáp địa phận xã Tống Trân (km7+920), huyện Phù Cừ

6

 Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Sậy, La Tiến đoạn từ ĐH.64 (cầu chéo) đến ĐT.378 (TB La Tiến)

7

Xây dựng cầu GTNT xã Nguyên Hoà

8

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Nguyên Hòa

9

 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đình Cao (khu Cây xăng lưỡi A)

10

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Tống Trân, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

11

Xây dựng cầu và đường vào chùa Bà xã Nhật Quang

NTM