Thông báo treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 46 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo về treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 và kỷ niệm 47 năm chiến thắng (30/4/1975- 30/4/2001) các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn huyện và ngày quốc tế lao động như sau:

Thời gian treo cờ:

- Đợt 1: Ngày 21/4/2021 (Tức 10/3 âm lịch)

- Đợt 2: Từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021.

NTM