Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Phù Cừ

Chiều ngày 8/4, Bộ phận tư pháp xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 100 đại biểu là hội viên hội phụ nữ, hội viên hội cựu chiến binh và hội viên hội nông dân trong xã.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trường- Giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo phòng tư pháp huyện; lãnh đạo xã Đoàn Đào, trưởng các ngành đoàn thể xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, trọng tâm là vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ; danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; Quyền lợi và trách nhiệm của cử tri….

Về luật xử lý vi phạm hành chính, các đại biểu đã được tuyên truyền các nội dung gồm: khái niệm vi phạm hành chính; các hình thức, biện pháp xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; quy trình xử phạt vi phạm hành chính…

Qua Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt được những nội dung cơ bản của Luật bầu cử,  từ đó tuyên truyền, thực hiện đúng các quy định pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, qua đó giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ, thực thi các quy định, không vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

An Hương