Tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hưởng ứng phát động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, gắn với tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, chiều ngày 12 tháng 4, Liên đoàn lao động huyện Phù Cừ hướng dẫn Ban giám đốc công ty và Công đoàn công ty cổ phần ABC Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại buổi ký kết, Ban giám đốc công ty và công đoàn công ty cổ phẩn ABC Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ gồm 4 nội dung gồm mục đích, chỉ tiêu; các nội dung thực hiện; nhiệm vụ của các bên và cam kết chung. Theo đó, từ nay đến hết năm 2021, công ty cổ phần ABC và công đoàn công ty phấn đấu có 20 sáng kiến kinh nghiệm được đề suất, triển khai ứng dụng. Tổng số tiền thưởng trao cho các sáng kiến được ứng dụng, cải tiến hiệu quả trong sản xuất của công ty là 100 triệu đồng. Được biết, từ năm 2020 đến nay, các đoàn viên công nhân lao động của công ty cổ phần ABC và công đoàn công ty đã có 5 sáng kiến được triển khai ứng dụng, với tổng số tiền thưởng gần 40 triệu đồng./.

An Hương