Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo thời gian làm việc mùa Hè năm 2021, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/10:

                   Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

                   Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

NTM