HUYỆN PHÙ CỪ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ 1 SẢN PHẨM (OCOP)

Sáng ngày 24/3/2021, Phòng NN và PTNT huyện Phù Cừ đã phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Trung Cần – Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh – Phó trưởng BCĐ Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm tỉnh; Các thành viên BCĐ OCOP huyện, Tổ giúp việc BCĐ OCOP huyện. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND, công chức địa chính – nông nghiệp các xã, thị trấn; truổng các thôn; đại diện các HTX, Tổ hợp tác nông nghiệp trong toàn huyện.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị, tìm hiểu Tổng quan về Chương trình OCOP và hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình OCOP; Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; Truy xuất nguồn gốc trong phát triển sản phẩm; Quản lý và sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu còn được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, một số cách thức trong triển khai Chương trình OCOP ở địa phương.

Đặng Quân