Huyện Phù Cừ chỉ đạo hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

UBND huyện Phù Cừ đã ban hành Công văn số 146/UBND-KT&HT ngày 5/3/2021 về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết “tự nguyện vào thời điểm diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, trong thời gian 01 giờ, từ 20h30 đến 21h30  ngày 27/3/2021 (thứ Bẩy).

Hạt Giao thông – Môi trường, UBND các xã, thị trấn; các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, các khu vui chơi giải trí, các thôn, xóm,…thực hiện cắt điện toàn bộ đèn chiếu sáng, đèn biển hiệu trang trí,… trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất năm 2021. Riêng chiếu sáng trên tuyến đường QL.38B, Hạt Giao thông – Môi trường thực hiện cắt giảm 50% số bóng đèn để đảm bảo an toàn giao thông.

Các tổ chức, đơn vị tắt giảm đèn chiếu sáng sân, vườn, hành lang,... trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2021.

Các gia đình, cá nhân “tự nguyện tắt giảm bóng đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết của gia đình mình.

2. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sắp xếp, bố trí ngừng sản xuất hoặc tắt các thiết bị chiếu sáng (trừ khu vực sản xuất) và các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2021.

3. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn, thực hiện tắc đèn và các thiết bị điện không cần thiết “tự nguyệnvào thời điểm diễn ra Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp  nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021.

Chi tiết tại Công văn 146

KTHT