Hội nghị tuyên truyền phổ biến về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng ngày 23/3/2021, tại nhà văn hóa huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng một số văn bản có liên quan đến công tác bầu cử.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, đồng chí Hoàng Văn Trường - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQ các xã, thị trấn và các ông, bà trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn ở các khu dân cư trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Trường - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong đó trọng tâm về: Nguyên tắc bầu cử; Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; Tiêu chuẩn của người ứng cử; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Nguyên tắc lập danh sách cử tri; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; Nguyên tắc vận động bầu cử; Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; Nguyên tắc bỏ phiếu; Việc kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử; Các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bầu cử,…

Qua Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt được những nội dung cơ bản của Luật bầu cử để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử trên địa bàn để cử tri có thể tham gia bầu chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo về tiêu chuẩn, thành phần, số lượng theo quy định của pháp luật./.

PNhung