Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Khu Dân cư mới xã Minh Tân, cụm Công nghiệp Trấn Cao- Quang Hưng huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 15/03/2021 đến 17h ngày 17/03/2021 (trong giờ hành chính) tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

-  Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 15/03/2021 đến 17h ngày 17/03/2021 (trong giờ hành chính) tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 17/3/2021 đến 17h00 ngày 19/3/2021 

-  Thời gian xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá:

+ Khu Dân cư số 5: 8h ngày 20/3/2021 (Thứ bảy); Xem chi tiết thông báo tại đây.

+ Khu dân cư mới xã Minh Tân: 8h ngày 21/3/2021 (Chủ nhật).  Xem chi tiết thông báo tại đây.

+ Cụm Công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng: 14 h ngày 21/3/2021 (Chủ nhật). Xem chi tiết thông báo tại đây. 

 

Phòng Tài chính - KH huyện