Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Đinh Quang Tới do tự ý ra vào vùng dịch Hải Dương

Chi tiết tại Quyết định 560/QĐ-XPVPHC

NTM