Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán Đỏ huyện Phù Cừ

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán Đỏ huyện Phù Cừ

Chi tiết tại Quyết định 2731/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

Sơ đồ minh hoạ không gian kiến trúc cảnh quan

 

NTM