Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao-Quang Hưng huyện Phù Cừ

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao-Quang Hưng huyện Phù Cừ

Nội dung chi tiết tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

 

NTM