Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phù Cừ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 05 tập thể; tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 04 cá nhân thuộc huyện Phù Cừ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

Chi tiết tại Quyết định 493/QĐ-UBND

NTM