Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ tặng Giấy khen cho những công dân có thành tích tiêu biểu năm 2021 trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự

Ngày 09/02/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ quyết định tặng Giấy khen cho 07 công dân trên địa bàn huyện có thành tích tiêu biểu năm 2021 trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự

Trong đó có 01 công dân xã Đình Cao, 01 công dân xã Đoàn Đào, 01 công dân xã Tam Đa, 01 công dân xã Tống Phan và 03 công dân xã Minh Hoàng.

Chi tiết tại Quyết định 14

NTM