Thông báo cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ

Ngày 26/02/2021, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phù Cừ ban hành Thông báo số 02/TB-NN thông báo cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tên cơ sở: Cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh thịt lợn tươi sống, đông lạnh và giò, chả.

Chủ cơ sở: Doãn Trung Phóng.

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0915.074.887

Chi tiết tại Thông báo 02

Phòng NN&PTNT