Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Chợ hoa Tết Tân Sửu năm 2021

Chợ hoa Tết bắt đầu từ ngày 28/1 đến ngày 11/2/2021, tức từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Chạp âm lịch. Thời gian khai mạc dự kiến ngày 3/2/2021, tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch. Địa điểm: Tại khu vực Công viên 14/8 trung tâm huyện.

     Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Tết Tân Sửu năm 2021.

(hình ảnh minh họa)

      Theo đó, Chợ hoa Tết bắt đầu từ ngày 28/1 đến ngày 11/2/2021, tức từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Chạp âm lịch. Thời gian khai mạc dự kiến ngày 3/2/2021, tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch.  Địa điểm: Tại khu vực Công viên 14/8 trung tâm huyện.

     Để tham gia Chợ hoa tết, các doanh nghiệp, tiểu thương, nhà vườn, trang trại, HTX ... hãy liên hệ đăng ký với  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Số điện thoại: 0932.381.316.

     Các gian hàng tại Chợ hoa tết Tân Sửu năm nay được UBND huyện hỗ trợ miễn phí.

Đặng Quân