Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức đấu giá tài sản quan tâm và có nhu cầu tham gia nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký tham gia về địa chỉ sau UBND huyện Phù Cừ (qua phòng Tài chính - kế hoạch huyện) Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao - huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Đt: 02213.854.199

Tài sản bán đâu giá:

12 suất đất tại Cụm công nghiệp Trần Cao-Quang Hưng huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

(xem chi tết tại đây)

Phòng Tài chính - KH huyện