Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện, nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày 12/01/2021 đến 16h30 ngày 14/01/2021 (trong giờ hành chính

Tài sản bán đấu giá:

262 suất đất, diện tích 26.922,3 m2 tại Thị trấn Trần Cao huyện Phù Cừ

(xem chi tiết tại đây)

Phòng Tài chính - KH huyện