Lợi ích của việc thực hiện Mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Đến thời điểm này, toàn huyện có gần 15.700 hộ thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, đạt tỷ lệ 67%, cao nhất tỉnh. Trong đó có trên 12.100 hộ đào hố xử lý, gần 3.600 hộ xử lý bằng thùng. Số hộ thực hiện mới trong năm 2020 là trên 1.900 hộ.

Theo tính toán, mỗi ngày, các hộ gia đình trên địa bàn huyện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ được khoảng 10 tấn. Mỗi tháng tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để vận chuyển lượng rác này đi xử lý. Tuy nhiên, ở một số địa phương, tỷ lệ các hộ phân loại và xử lý rác thải tại nhà còn thấp: Quang Hưng mới có trên 40%, Minh Tân gần 53%... Nhiều hộ chưa thực hiện thành thói quen.

Việc thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình mang lại nhiều lợi ích lớn. Không những vừa có nguồn phân hữu cơ tốt để trồng cây, mà còn tiết kiệm chi phí vận chuyển rác đến bãi rác mỗi ngày, góp phần bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. 

Đặng Quân