Huyện Phù Cừ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện

Ngày 10/8/2020, UBND huyện Phù Cừ ban hành văn bản số 680/UBND-TNMT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện

Công văn số 680/UBND-TNMT

phòng Tài nguyên và MT