Huyện Phù Cừ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2020

Chiều ngày 27/10, Hội nông dân huyện Phù Cừ đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2020

Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đồng chí Trần Duy Thái - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Thành - UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Bùi Thị Hoài Thanh - UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Hoàng Văn Tam – HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện và hơn 90 học viên là cán bộ hội nông dân cơ sở.

Trong đợt bồi dưỡng lần này, các học viên sẽ được nghiên cứu 3 chuyên đề trọng tâm là chuyên đề về Một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH trung ương hội khóa 7 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội nông dân Việt Nam; Chuyên đề về luật đất đai, luật môi trường, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, liên quan đến công tác quản lý đất đai; Chuyên đề về Thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, kết quả đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ hội nông dân cơ sở về kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, kỹ năng trong việc vận động nhân dân, góp phần đưa công tác hội và phong trào nông dân huyện nhà ngày càng phát triển đồng thời góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp khai giảng, đồng chí Trần Duy Thái - Phó bí thư thường trực phụ trách huyện ủy đã nhấn mạnh về vai trò của hội nông dân các cấp là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước trong công tác vận động, tập hợp giai cấp nông dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với giai cấp nông dân. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả hội nông dân các cấp trong huyện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Đồng thời đồng chí rất mong các cấp hội nông dân trong huyện tiếp tục nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị tập trung phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nhấn mạnh lớp bồi dưỡng lần này có ý nghĩa rất quan trọng và đề nghị lớp học quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:

PN