Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 7/10/2020, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 tại trụ sở làm việc của Huyện uỷ Phù Cừ

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện các ban, phòng nghiệp vụ của Ban thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Dự hội nghị, huyện Phù Cừ có đồng chí Trần Duy Thái, Phó Bí thư thường trực phụ trách Huyện uỷ; Đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND và Trưởng một số ban, phòng, ngành của huyện.

Trước khi vào Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu đã đến tham quan mô hình sản xuất cá giống của HTX thuỷ sản Hưng Phát ở xã Quang Hưng – huyện Phù Cừ.

Từ đầu năm đến nay, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến, qua đó khuyến khích, thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, hưởng ứng và tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo”... Đặc biệt là các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong những tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Kiện toàn, củng cố và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau Đại hội bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2020 và phấn đấu được công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp cho giá trị kinh tế cao; Quan tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời không được lơ là, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Đặng Quân