Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định số 2058 ngày 1/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 Chiều ngày 8/9/2020 UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng- Phó bí thư tỉnh uỷ- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Quang Hoà, Tỉnh uỷ viên, giám đốc Sở nội vụ.

 Đại biểu huyện có đồng chí Lê Trí Viễn Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Phụ trách điều hành huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khả Phúc, phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng các đồng chí Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện. Lãnh đạo các ban, phòng ngành huyện và lãnh đạo các xã thị trấn.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định số 2058 ngày 1/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trân trọng cảm ơn và phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Phương nhung