UBND huyện Phù Cừ tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 7/4/2020, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tiếp tục ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Cừ.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị rà soát, tổ chức lại Tổ Kiểm soát, phòng dịch thôn, thành lập Tổ Kiểm soát, phòng dịch cấp xã và củng cố Tổ Phòng chống dịch thôn, cơ quan, doanh nghiệp nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện về cách ly toàn xã hội, giãn cách xã hội, triển khai cấp bách, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 từ cơ sở. Chỉ đạo Công an huyện thành lập các đội, các chốt tăng cường tuần tra, kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; không để các phương tiện công cộng (không thuộc đối tượng được lưu thông) chở người từ địa phương khác, đặc biệt từ vùng có dịch, ổ dịch về địa bàn huyện Phù Cừ, vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020.

Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện ngay các biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội bằng việc làm cụ thể, như: ai đang ở đâu, hãy ở nguyên đó, kể cả không sang nhà hàng xóm nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: Đi làm tại trụ sở, nhà máy, công trình xây dựng; mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết, thì không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khi tiếp xúc với người khác. Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch có chất diệt khuẩn. Từ nay đến hết ngày 15/4/2020, không tổ chức cưới, hỏi; đối với đám giỗ, đám hiếu hạn chế tối đa số người tham gia, chỉ tổ chức nội bộ gia đình, không tổ chức ăn uống tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Yêu cầu người dân tự giác khai báo y tế bắt buộc, thực hiện giám sát chặt chẽ di biến động dân cư; giám sát cách ly y tế, cách ly tại nơi cư trú. Kiểm soát, để kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ngăn chặn ở mức cao nhất, không để lây lan ra cộng đồng dân cư.

Toàn văn Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 7/4/2020 của UBND huyện

NTM