Ban chỉ đạo huyện họp để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Sáng ngày 25/02/2020, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Quyền Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện) chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo huyện. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

            

   Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Quyền Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

    

              Các phòng, ngành chức năng, các hội, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trên hệ thống truyền thanh; tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân; lồng ghép các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể từ xã đến thôn; bằng tờ rơi; băng zôn, khẩu hiệu…) nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, không đến các vùng có dịch, trừ trường hợp cần thiết, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương khi có các biểu hiện bệnh và nắm bắt, thông tin với chính quyền địa phương về người từ vùng dịch (những nước đang có dịch và những tỉnh có dịch ở Việt Nam) về địa phương; Công khai trên hệ thống truyền thanh và trụ sở xã, nhà văn hóa thôn số điện thoại liên hệ của: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trạm trưởng Trạm y tế các xã, thị trấn; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Lãnh đạo UBND huyện để người dân biết, kịp thời thông tin, phản ánh.

              Công an huyện phối hợp với các địa phương nắm chắc thông tin người nước ngoài đến địa phương, người địa phương từ nước ngoài trở về, nhất là ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản … để cùng với Trung tâm y tế huyện thăm khám sức khỏe, thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát y tế theo quy định. Các xã, thị trấn thống kê, lập danh sách người nước ngoài đến địa phương hoặc làm việc ở các công ty, doanh nhiệp trên địa bàn huyện báo cáo về BCĐ huyện.

            Trung tâm y tế huyện Cử cán bộ y tế trực tiếp trực ở các nhà trường hướng dẫn công tác phòng, chống dịch, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các nhà trường  ngay từ buổi đầu tiên khi các nhà trường tổ chức học trở lại.

            Đồng chí Quyền Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo cũng yêu cầu: Các xã, thị trấn trích kinh phí để tiếp tục thực hiện tốt việc khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh. Chú trọng ở những nơi đông người, nhất là ở các nhà trường để chuẩn bị cho phương án đón học sinh trở lại học.

              Phòng GD và ĐT huyện phối hợp với các địa phương, ngành y tế tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trường học về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các nhà trường: Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng môi trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh trở lại học tập, ngay trong buổi đầu tiên trở lại trường học phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh về biện pháp phòng tránh Covid-19,cách rửa tay, vệ sinh cá nhân. 

               Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Quyền Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương, các ngành thành viên BCĐ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Đặng Quân