Họp Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch nCoV

“Kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh và hiệu quả là phương châm làm việc của chúng ta” – Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tiến – PCT. UBND huyện – Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cuộc họp Ban chỉ đạo sáng ngày 13/02/2020.

 Đồng chí PCT. UBND huyện – Phó trưởng Ban chỉ đạo đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng  trong công tác triển khai phòng dịch ở các địa phương, đơn vị những ngày qua. Đồng chí cũng yêu cầu:

- Các phòng, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về diễn biến, tính chất nguy hiểm và biện pháp phòng chống virus Covid-19. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu; thông tin phải chính xác, tránh gây hoang mang trong nhân dân.

- Các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có người Trung Quốc làm việc, sinh sống và các trường hợp có yếu tố dịch tễ để thực hiện việc cách ly, điều trị theo quy định.

- Các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng môi trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại học tập vào tuần tới. Đồng thời thường xuyên giám sát chặt chẽ học sinh, yêu cầu 100% học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, khi vào lớp phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho thì thực hiện theo hướng dẫn.

- Các thành viên BCĐ huyện chủ động đôn đốc, giám sát các địa phương được giao phụ trách. Báo cáo  BCĐ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp xử lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – PCT. UBND huyện – Phó trưởng Ban chỉ đạo cũng lưu ý các địa phương phải thực hiện ngay công tác khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Không để các hộ chăn nuôi lợn tự ý tái đàn. Việc tái đàn phải thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện.

Đặng Quân