UBND huyện Phù Cừ tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ngày 10/2/2020, UBND huyện Phù Cừ chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV

Trong đó, UBND xã, thị trấn chủ động kinh phí chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Các trường học, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện phun thuốc khử trùng định kỳ tại cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện hàng ngày việc rửa tay, đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại đơn vị.

Công văn 94/UBND-YT