CÔNG ĐIỆN Về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV

Thực hiện Công điện số 184/CĐ-CTUBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV; Thông báo số 12/TB-UBND ngày 04/02/2020 về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh,

Ngày 05/2/2020 Chủ tịch UBND huyện ban hành công điện hỏa tốc số 03/CĐ-CTUBND về việc việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV

xem chi tiết nội dung công điện tại đây

Phòng Y tế huyện Phù cừ