Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Theo kế hoạch, Diễn tập KVPT huyện diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8, gồm 2 phần chính: Phần vận hành cơ chế, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Phần thực binh thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin tại trụ sở UBND xã Tiên Tiến; thực hành huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị tại xã Đình Cao và thực binh tập kích địch tạm dừng (tại khu cụm công nghiệp Trần cao - Quang Hưng).

      Sáng ngày 27 tháng 8, tại nhà văn hóa huyện, UBND huyện tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2019. Dự khai mạc có đại tá Nguyễn Chí Công , Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, đại diện các phòng, ban chuyên môn Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Lê Trí Viễn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện, đồng chí trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức diễn tập huyện. Cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập, các đồng chí trong khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch , chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn trong huyện. Đồng chí Lê Trí Viễn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện đã khai mạc diễn tập.

       Theo kế hoạch, Diễn tập KVPT huyện diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8, gồm 2 phần chính: Phần vận hành cơ chế, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Phần thực binh thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin tại trụ sở UBND xã Tiên Tiến; thực hành huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị tại xã Đình Cao và thực binh tập kích địch tạm dừng (tại khu cụm công nghiệp Trần cao - Quang Hưng).

    Nội dung diễn tập được tiến hành với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Các thành phần tham gia khung tập đã thực hành 7 vấn đề huấn luyện: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thi hành Lệnh thiết quân luật; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; thông qua quyết tâm kháng chiến phòng thủ; tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; thông qua kế hoạch bảo đảm trong tác chiến phòng thủ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; xử trí tình huống tập kích đánh địch tạm dừng trên sa bàn, bản đồ (không tập); thực hành tập kích đánh địch tạm dừng… Với sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, LLVT và nhân dân… các tình huống giả định từng bước được giải quyết theo kịch bản đề ra.

các tình huống giả định diễn tập

Thông qua diễn tập giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; tăng cường khả năng SSCĐ cho LLVT huyện; nâng cao tinh thần cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân tham gia chiến tranh nhân dân… góp phần quan trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm ổn định, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Hoàng Quân