Hội nghị tổng kết Phong trào TDBVAN Tổ quốc năm 2019

Hội nghị đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Cụ thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” đang phát huy hiệu quả tại cơ sở; phát triển các cam kết, giao ước thi đua, xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự.

     Sáng ngày 28 tháng 2 tại nhà văn hóa huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai kế hoạch xây dựng phong trào  năm 2019.

     Dự Hội nghị có đông chí Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trần Minh Hải, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện”.

Toàn cản hội nghị

      Tại hội nghị, báo cáo tổng kết và các tham luận đã khẳng định: Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục được xây dựng, phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên, thực sự đi vào cuộc sống; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Do có sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình an ninh chính trị được đảm bảo ổn định, không để hình thành “điểm nóng”, không xảy ra bị động, bất ngờ; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng ngừa xã hội thực hiện có hiệu quả.

     Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có dấu hiệu phức tạp. Trọng án đã xảy ra trên địa bàn, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế giảm về số vụ, số người bị thương nhưng chưa đạt được chỉ tiêu giảm tỷ lệ người chết. Trong năm 2018, Công an huyện đã tiếp nhận, phát hiện xử lý 103 vụ việc về an ninh trật tự; khởi tố 33 vụ bằng 47 bị can, xử lý hành chính 49 vụ bằng 114 đối tượng, phạt tiền 205 triệu 350 nghìn đồng, chuyển cơ quan khác 2 vụ, phát hiện xử lý 1.843  trường hợp vị phạm trật tự an toàn giao thông.

     Hội nghị cũng đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Cụ thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” đang phát huy hiệu quả tại cơ sở; phát triển các cam kết, giao ước thi đua, xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự.

    Về dự và phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện nhà trong năm qua.

Đ/c Trần Minh Hải - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

     Để kịp thời biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 1 tập thể và một cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khên cho 3 tập thể và 3 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân, 12 tập thể và 26 cá nhân được nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến và chiến sỹ thi đua tiên tiến, Công an xã Tiên Tiến và  Công an xã Tống Trân được nhận danh hiệu đơn vị  thi đua quyết thắng ./.

Đ/c Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Hoàng Quân