Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 896, Đề án cư trú; Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện cùng các đồng chí Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân, các đồng chí trong ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện, ban chỉ đạo Đề án 896 huyện và trưởng các phòng, ngành huyện.

     Chiều ngày 18/1, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 896, Đề án cư trú; Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019.

     Về dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện cùng các đồng chí Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân, các đồng chí trong ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện, ban chỉ đạo Đề án 896 huyện và trưởng các phòng, ngành huyện.

     Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú trên địa bàn huyện. Theo đó trong năm 2018, huyện nhà đã tổ chức triển khai công tác thu thập thông tin dân cư tại 14 xã, thị trấn với tổng số 28.628 hộ = 97.092 nhân khẩu. Thông qua công tác thu thập thông tin dân cư tại địa bàn, đã đánh số hồ sơ hộ khẩu theo CV1772 28.628 hộ và kê khai phiếu DC 01 được 97.092 nhân khẩu, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, rà soát, đối chiếu thông tin giữa sổ hộ khẩu, sổ đăng ký thường trú và hồ sơ giải quyết về cư trú được 28.628 hộ = 97.092 nhân khẩu. Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh được 1550 trường hợp. Điều chỉnh giải quyết thay đổi thông tin giữa sổ hộ khẩu, sổ đăng ký thường trú được 134 nhân khẩu. Bổ sung thông tin, tài liệu vào 4.177 hồ sơ hộ khẩu, 6193 thông tin, tài liệu vào Bản khai nhân khẩu và giấy khai sinh.

     Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018. Theo đó, trong năm 2018 đã vận động được 2 công dân tại xã Tống Trân và Phan Sào Nam tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện quản lý và tiêu huỷ theo quy định. Phát hiện bắt giữ xử lý hành chính 3 vụ mua bán pháo nổ và 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí.

(Đ/c Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Về dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ các thành viên của ban chỉ đạo và các xã thị trấn cần thực hiện tốt trong thời gian tới

(Đ/c Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 896, đề án cư trú, Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018.)

     Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 896, đề án cư trú, Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018.

Phương Nhung