Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước ngành giáo dục năm 2019

Chiều ngày 28/12, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước ngành giáo dục năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện.

 

         Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bên - HUV- Phó chủ tịch HĐND huyện, dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo văn phòng HĐND – UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính – Kế hoạch, hiệu trưởng và kế toán các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, tiểu học và THCS Tam Đa, giám đốc và cán bộ kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện.

(Các đại biểu dự hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước ngành giáo dục năm 2019)

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo PhòngTài chính – Kế hoạch huyện thông qua Quyết định của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, Đồng thời hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2019 cho các đơn vị, nhà trường.

       Theo đó, tổng giao ngân sách cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện là trên 134 tỷ đồng, dự kiến giao thu học phí là trên 4 tỷ đồng.

       Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nêu lên một số những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.

(Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

       Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh căn cứ vào dự toán được giao, thủ trưởng các đơn vị, trường học cần chủ động thực hiện tốt dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách; các đơn vị phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai tình hình quản lý sử dụng ngân sách; công bố, công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Phương Nhung