Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 12/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018.

Xem chi tiết tại đây

Phòng Tài Chính