Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Ngày 10/8/2018, UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017. http://xem tại đây

Phòng Tài Chính