Hỗ trợ thi công đường ĐT.386

Ngày 15.5.2018, Ban thực hiện cưỡng chế của huyện đã tổ chức lực lượng hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái ta-luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến, xã Nguyên Hòa

        Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9.2015, với tổng chiều dài khoảng 9,9km. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã ban hành các quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 260 hộ gia đình, cá nhân (Trong đó: 173 hộ có đất bị thu hồi; 87 hộ có tài sản trên đất giao thông), tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 7,5 tỷ đồng... Đến hết năm 2017 đã có 6/7 xã, thị trấn dự án đi qua hoàn thành GPMB và bàn giao, đạt tỷ lệ 99,9%.

      Trong quá trình thực hiện dự án, huyện và địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết đơn đề nghị của công dân theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn 2 hộ có đất bị thu hồi chưa chấp hành quyết định thu hồi đất và 1 hộ không có đất bị thu hồi nhưng cản trở thi công phần mặt đường, tổng chiều dài khoảng 30m (tính cả 2 bên tuyến đường). Sau khi xin chủ trương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và được UBND tỉnh chấp thuận, ngày 24.4.2018, Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ đã ký ban hành các quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Khánh và hộ ông Trần Quang Hè, là 2 trong số các hộ có đất phải thu hồi ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến nhưng chưa chấp hành. Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 15.5.2018.

(Ban thực hiện cưỡng chế của huyện hỗ trợ gia đình ông Trần Quang Hè tháo dỡ, bàn giao đất theo quyết định thu hồi cho đơn vị thi công)

      Trong quá trình chuẩn bị tổ chức cưỡng chế, huyện và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giải thích về chủ trương đầu tư dự án trên cơ sở các quy định của pháp luật, đến chiều tối ngày 14.5, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khánh đã chấp hành quyết định thu hồi đất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với hộ ông Trần Quang Hè, sáng 15.5, trước khi công bố quyết định cưỡng chế thu hồi đất, lực lượng chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền xã Tiên Giến tiếp tục tuyên truyền, vận động. Qua đó, gia đình ông Hè đã đồng ý chấp hành quyết định thu hồi đất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, song đề nghị được tự tháo dỡ công trình trên diện tích đất bị thu hồi. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm và thực hiện nghiêm quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế của huyện đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Hè tháo dỡ, bàn giao lại 101,5m2 đất theo quyết định thu hồi cho đơn vị thi công.

Đặng Quân/ Đài TT huyện