Danh sách các đồng chí lãnh đạo UBND huyện

 

 Ông Nguyễn Khả Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện Thoại Liên hệ: 02231 854 217

Địa chỉ Email: nkphuc@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, phụ trách khối kinh tế tổng hợp và sản xuất.

Điện Thoại Liên hệ: 02231 854 215

Địa chỉ Email: nhchuyen@hungyen.gov.vn

Ông Nguyễn Minh Tiến- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách khối Văn hoá- Xã hội

iện Thoại Liên hệ: 02231 854 216

Địa chỉ Email: nmtien@hungyen.gov.vn

 

Đỗ Tân -VPHĐND-UBND huyện