Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Nhằm chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, người dân đến giao dịch, BHXH huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

 Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại nơi làm việc; triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ bưu điện góp phần giảm thời gian giao dịch cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và giao dịch hồ sơ điện tử tới 100% các đơn vị sử dụng lao động, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, không để hồ sơ tồn đọng.

Trong năm 2022 Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên 43 nghìn lượt thủ tục hành chính công tại bảo hiểm xã hội huyện, trong đó chủ yếu là giao dịch điện tử, Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT,…

Trong thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục chú trọng thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động đến giao dịch. Cùng với đó, đơn vị sẽ tập trung làm tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng tham gia; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân.

                                                                                       Phan Nguyệt