Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, huyện dự sinh hoạt Chi bộ thôn An Cầu, Đảng bộ xã Tống Trân

Chiều ngày 6/3, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt thường kỳ tháng 3/2023 với Chi bộ thôn An Cầu, Đảng bộ xã Tống Trân. Cùng dự còn có đồng chí Lê Quang Hòa – TUV, giám đốc sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuân – TUV, giám đốc sở nông nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy.

Chi bộ thôn An Cầu có 86 đảng viên. Trong đó có 34 đảng viên được miễn hoãn sinh hoạt và 3 Đảng viên đi làm ăn xa. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2 và triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 3/2023. Các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, công tác quốc phòng an ninh, xây dựng NTM…Trong đó các đảng viên đề nghị chi bộ cần có sự định hướng trong phát triển cây trồng tại địa phương sao cho phù hợp, cần định hướng cho người dân đến sản xuất thực phẩm an toàn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Tháo gỡ những khó khăn về nguồn nước cho cây lúa và vấn đề đánh bắt diệt chuột  bảo vệ lúa xuân. Đề nghị tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện chuyển đổi từ đào hố sang xây hố xử lý rác thải; Cần rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng của thanh niên trước khi tham gia nhập ngũ để tránh tình trạng bỏ trốn trước ngày nhập ngũ. Tăng cường vai trò của ban giám sát cộng đồng trong giám sát công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông ở địa phương;  quan tâm tìm giải pháp nhanh chóng thực hiện giải phóng nốt mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công…

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện, Đồng chí Đỗ Minh Tuân – TUV, giám đốc sở nông nghiệp tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt của chi bộ, các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Đồng thời đồng chí cũng thông tin nhanh tới các đảng viên một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh năm 2022 và chủ trương đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế năm 2023. Đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao, đổi mới chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chủ động nắm bắt văn bản chỉ đạo các cấp, kịp thời thông báo tới đảng viên và nhân dân, nhất là những thông báo về chủ trương hỗ trợ của Ban thường vụ huyện uỷ trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị chi bộ tuyên truyền người dân tích cực mở rộng diện tích chuyển đổi, trồng các giống cây chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung theo mô hình Vietgap, hữu cơ để nâng cao giá trị trên cùng ha đất canh tác. Tập trung bàn các giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường địa phương Sáng – xanh - sạch - đẹp.

                                                     Một số hình ảnh  các đ/c lãnh đạo tỉnh, huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn An Cầu 

                                                                                                  Lê Phượng