Ban CHQS huyện Phù Cừ tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Ngày 07 và 08/3/2023, Ban CHQS huyện Phù Cừ tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. Trong thời gian 02 ngày, Ban CHQS huyện tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) với 02 vấn đề huấn luyện (VĐHL): VĐHL1, Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT huyện từ thường xuyên lên cao với 08 nội dung; VĐHL2, Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT huyện từ cao lên toàn bộ với 10 nội dung.

 Thông qua luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ nhằm củng cố và nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc, lý luận; những nội dung cơ bản trong Chỉ lệnh 2017 của Tư lệnh Quân khu vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong chuyển trạng thái SSCĐ, làm công tác chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ. Rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy, phương pháp, tác phong công tác; phát huy tính năng động, sáng tạo, trình độ tổ chức hiệp đồng cho chỉ huy và cơ quan quân sự huyện về công tác tham mưu tác chiến, chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc nhận định, phân tích, đánh giá tình hình; đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn. Đồng thời đây cũng là dịp kiểm tra đánh giá khả năng SSCĐ của cơ quan, công tác tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau thời gian làm công tác chuẩn bị và 02 ngày thực hành luyện tập các nội dung chuyển trạng thái SSCĐ của chỉ huy và cơ quan Ban CHQS huyện đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Về nội dung công tác chuẩn bị cho quá trình luyện tập: Công tác chuẩn bị cho luyện tập được triển khai đồng bộ, thống nhất và khẩn trương có chất lượng và hiệu quả tốt; hệ thống văn kiện chỉ đạo, văn kiện thực hành luyện tập được soạn thảo tương đối đầy đủ, các yếu tố phục vụ cho luyện tập bảo đảm tốt; hệ thống Sở chỉ huy tai căn cứ chiến đấu được xây dựng và bố trí khoa học đúng theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh; cơ quan đã tổ chức bồi dưỡng lý luận, tập thử trước khi bước vào luyện tập theo đúng ý định đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành công chung trong quá trình tổ chức luyện tập. Về phần thực hành luyện tập: Đã thể hiện được nguyên tắc “Chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất LLVT thuộc quyền”; trong các nội dung tập của từng VĐHL nhiều đồng chí chuẩn bị nội dung có chất lượng cao như. Làm việc với thái độ nghiêm túc, phát huy được chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; vai trò của các đồng chí chỉ huy chủ chốt đương nhiệm trong điều hành và kết luận hội nghị trong luyện tập khá tốt, có nhiều ý kiến sáng tạo phù hợp với tính chất nhiệm vụ và sát với đặc điểm tình hình của địa phương;

kế hoạch của các ban, ngành, binh chủng có tính khả thi được thể hiện qua báo cáo đề đạt tại hội nghị thông qua kế hoạch của các ngành, các binh chủng; thông qua luyện tập đã thể hiện được khả năng xử lý các tình huống trong tác chiến của cán bộ chỉ huy, cơ quan; ở các hội nghị đã nắm chắc tình hình địch, ta, tình hình an ninh chính trị, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy nhiều chủ trương biện pháp hay, phù hợp để lãnh đạo điều hành kịp thời có hiệu quả mọi nhiệm vụ và các tình huống xảy ra.

Sau quá trình luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo cơ quan bổ sung điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch SSCĐ, Quyết tâm phòng thủ, các kế hoạch tác chiến sát với thực tế địa bàn và xử lý có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Vận dụng vào công tác thường xuyên, tăng cường bồi dưỡng cán bộ cơ quan về mọi mặt công tác QP, QSĐP để xây dựng cơ quan ngày càng chính quy, vững mạnh, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                    Một số hình ảnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. 

                                                                                      “Đức Hải”