Ban chỉ huy quân sự huyện Phù Cừ khai mạc Tập huấn cán bộ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BCH ngày 28/12/2022 của Ban CHQS huyện Phù Cừ về Tập huấn cán bộ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ năm 2023; Kế hoạch số 89/KH-BCH ngày 30/01/2023 của Ban CHQS huyện Phù Cừ về tập huấn cán bộ năm 2023.

Sáng ngày 06/2, ban CHQS huyện Phù Cừ tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2023 cho các đ/c cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và các đồng chí là cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

 Đối với đối tượng là cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện, trong thời gian 04 ngày các học viên được giới thiệu, thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác quân sự như quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 27/02/2022 của BQP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; thống nhất phương pháp soạn thảo, phê duyệt giáo án quân sự; tổ chức phương pháp huấn luyện bắn súng K54 bài 1, 1b; tổ chức phương pháp huấn luyện một bài thể lực; tổ chức phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật DQTV…Đối với nội dung về chính trị: Quán triệt Mệnh lệnh công tác QP, QSĐP năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; Nghị quyết của ĐUQS huyện lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023; nguy cơ mất an toàn, lộ bí mật quân sự và biện pháp phòng ngừa khi sử dụng thiết bị công nghệ thông tin; công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong quân đội. Đối với các nội dung về Hậu cần - Kỹ thuật: Một số nội dung về công tác kế hoạch và đầu tư; một số nội dung trọng tâm về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Đối với đối tượng là cán bộ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ, trong thời gian 05 ngày, các học viên được bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức cơ bản về xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; tổ chức phương pháp huấn luyện  đội ngũ DQTV; tập bắn súng bài 1 súng tiểu liên AK được trang bị… Đối với các nội dung về chính trị: Quán triệt Nghị quyết của ĐUQS huyện lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023; thống nhất sổ sách chi bộ quân sự; thống nhất soạn thảo giáo án chính trị; công tác tuyên truyền vận động nhân dân của DQTV tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp của địa phương. Đối với các nội dung về Hậu cần - Kỹ thuật: Một số trọng tâm của Chỉ thị số 15/CT-TM này 06/5/2019 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về dự trữ đạn, vật chất hậu cần SSCĐ; Chỉ thị số 33/CT-TM ngày 22/9/2009 của Bộ Tổng Tham mưu về quản lý, sử dụng vũ khí, đạn SSCĐ. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Thượng tá Đặng Đình Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện yêu cầu Ban Tổ chức lớp tập huấn và nhất là phải đảm bảo quân số, thời gian học tập, nêu cao tinh thần đoàn kết trong quá trình học tập, phát huy vai trò, trách nhiệm của người học viên về thái độ, tinh thần học tập tốt, khi học ngoài thao trường cần chấp hành nghiêm và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, đặc biệt thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Thông qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện; cán bộ, chỉ huy Dân quân tự vệ nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, góp phần xây dựng LLVT huyện luôn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023./.

                                                                 “Đức Hải”