Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động

Sáng nay ngày 17/1 UBND huyện nhà tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khả Phúc- phó bí thư huyện ủy- chủ tịch UBND huyện; Trần Xuân Vui- UVBTV huyện ủy- Phó chủ tịch thường trực HDND huyện; đồng chí vũ Xuân Thủy- UVBTV huyện ủy- Phó chủ tịch thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Hải- HUV- chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền- HUV- Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện- Chủ tịch công đoàn UBND huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng ngành thuộc UBND huyện và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn  làm việc tại các cơ quan thuộc UBND huyện.

 

Qua các báo cáo và tham luận trình tại hội nghị cho thấy, năm 2022 trong quá trình triển khai thực hiện, các phòng ban, đơn vị chuyên môn, cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan UBND huyện đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để tham mưu giúp UBND huyện quản lý, điều hành thực hiện các lĩnh vực góp phần đưa kinh tế xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022, công đoàn UBND huyện thường xuyên phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của huyện, các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên công đoàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phòng trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; phòng trào thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ công chức viên chức người lao động, phòng trào xanh sạch đẹp. Đặc biệt trong năm đã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Kết quả, trong năm 2022 đã thu hút 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng và đã có 12 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp được áp dụng hiệu quả. Đã có 93,75% cá nhân và 100% tập thể  đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 11,5% cán bộ công chức, viên chức người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc , 100% gia đình cán bộ đoàn viên công đoàn đạt giá đình văn hoá. 100% nữ cán bộ vông chức viên chức người lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, 11 nữ đoàn viên công đoàn được các cấp tặng khen. UBND huyện được UBND tỉnh công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hoá sau 5 năm, giải đoạn 2018- 2022; tập thể BCH công đoàn UBND huyện được BCH liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khả Phúc- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận các kết quả trong thực hiện nhiệm vụ mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức công đoàn đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện tốt trog thời gian tới.

 tiên tiến; 134 cá nhân lao động tiên tiến; 11 chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Công đoàn UBND huyện tặng khen 5 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động công đoàn năm 2022./.

                                                         An Hương