Hội nghị tập huấn tuyên truyền quy định của pháp luật về tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2022

Sáng nay ngày 23/9, UBND huyện phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Khánh- Phó chánh hanh tra tỉnh; đồng chí Trần Duy Thái- phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Cương- UV BTV huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Vui- UVBTV huyện ủy- phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Bùi Thị Hoài Thanh- UVBTV huyện ủy- trưởng ban dân vận, chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Minh Tiến- Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thuộc các phòng, ban thanh tra tỉnh.

Dự hội nghị tập huấn còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; trưởng ban, chuyên viên Ban tiếp công dân huyện; chủ tịch HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; công chức tài chính, Tư pháp, Văn phòng thống kê, trưởng ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung gồm: luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; nghị định số 64 ngày 26/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân; luật tiếp cận thông tin ngày 6/4/2016; nghị định số 13 ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin; luật khiếu nại ngày 11/11/2011; nghị định số 124 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khiếu nại; luật tố cáo ngày 12/6/2018; nghị định số 31 ngày 10/4/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo; luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018; nghị định số 59 ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng; và một số các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật.

Thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời các nội dung của các luật lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao nhận thức về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng trong cơ quan đơn vị, vận dụng sáng tạo vào thực tế.

                                                               An Hương