Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023

Sáng ngày 13/9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phù Cừ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Khả Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; thông báo phân công thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách xã, thị trấn; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Đồng thời đề xuất một số biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Khả Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

 

Thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện cần phối hợp thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân theo đúng pháp luật hiện hành.

 Các xã, thị trấn xây dựng đầy đủ các kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc ở từng khâu, từng bước; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; thực hiện theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế về công tác tuyển quân. Bảo đảm giao đúng chỉ tiêu nhập ngũ theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 cho các đơn vị./.

                                                                              “Đức Hải”