Họp giao ban Ủy ban Nhân dân huyện

Chiều ngày 17/5 vừa qua Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp giao ban giữa các phòng, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Khả Phúc – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Trần Xuân Vui, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến về: Kế hoạch sản xuất vụ mùa 2022 và vụ đông 2022 – 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm  2022; Báo cáo điều chỉnh nguồn thu dự kiến giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư công trung hạn; dự kiến danh mục công trình triển khai năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Tổng quyết toán thu, chi ngân  sách nhà nước năm 2021.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Phòng kinh tế hạ tầng đánh giá lại việc cấp phép xây dựng quản lý trật tự đô thị. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác xây dựng.

Các xã, thị trấn cần quan tâm đến công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân và trên cây vải để bảo đảm năng suất cũng như chất lượng nông sản. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cho vụ mùa sắp tới. Cùng với đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm vải cho người nông dân.

Trong lĩnh vực môi trường, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, cơ quan chuyện môn và các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân duy trì thường xuyên việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình để giảm thiểu lượng rác thải ra ngoài môi trường.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị các xã, thị trấn và các phòng tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn. Đặc biệt, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn xây dựng cơ sở vật chất ở các địa phương để về đích chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                           HNHUNG