Đảng ủy Quân sự huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của QUTW, kế hoạch của Bộ Quốc phòng

Ngày 18/5, ĐUQS huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của QUTW, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 230 của QUTW.

Hội nghị được nghe đồng chí Thượng tá Trương Văn Huấn - Phó Bí thư ĐUQS huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 230.

Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện nghị quyết; nắm vững những nội dung cơ bản, chủ yếu về chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về tổ chức trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Đồng chí Phó Bí thư ĐUQS huyện yêu cầu; sau hội nghị, cấp ủy các chi bộ cần tiếp tục quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP; xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện./.

                                                                            “Đức Hải”