Đảng bộ Quân sự huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị nghiệm thu và quyết định xuất bản Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Phù Cừ (1947-2022)”

Chiều ngày 17/, Đảng bộ Quân sự huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị nghiệm thu và quyết định xuất bản Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Phù Cừ (1947-2022). Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư ĐUQS huyện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu công trình “Lịch sử Đảng bộ quân sự huyện Phù Cừ” 1947-2022.

Hội nghị nghiệm thu nhằm thống nhất các nội dung và tiến hành xuất bản Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Phù Cừ (1947-2022) gồm 6 chương cụ thể là: Chương I: Những nét tinh hoa của vùng đất, con người Phù Cừ, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện ra đời, lãnh đạo toàn dân giành chính quyền cách mạng Tháng 8 năm 1945 và những năm đầu kháng chiến; Chương II: Huyện đội Phù Cừ được thành lập, chi bộ đảng quân sự ra đời, lãnh đạo LLVT địa phương giai đoạn kháng chiến chống Pháp; Chương III: Chi bộ đảng Huyện đội lãnh đạo LLVT địa phương giai đoạn kháng chiến chống Mỹ xâm lược (8/1954 - 4/1975); Chương IV: Từng bước thay đổi cơ chế tổ chức lãnh đạo của đảng trong LLVT, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (5/1975 - 3/1977); Chương V: Đảng bộ Quân sự huyện Phù Cừ lãnh đạo LLVT địa phương hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới đất nước (5/1997 - 2022); Chương VI: Kết luận.

Trong Hội nghị các ý kiến nhất trí cao với nội dung tiếp thu sau hội thảo mà đồng chí Trưởng ban biên soạn báo cáo.

Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhận định: Bản thảo lần 2 có bố cục hợp lý, văn phong trong sáng, đúng với ngôn ngữ viết lịch sử Đảng bộ Quân sự. Các tư liệu lịch sử chính xác, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Nội dung bản thảo phản ánh chặng đường hình thành phát triển của tổ chức Đảng Quân sự huyện qua 75 năm, ghi nhận sự đóng góp của Đảng bộ Quân sự huyện trong quá trình xây dựng, phát triển của địa phương.

Hội đồng hoàn toàn nhất trí với kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và đề nghị nhà xuất bản Quân đội Nhân dân biên tập nâng cao, cấp giấy phép và xuất bản theo đúng thời gian đơn vị yêu cầu./.

                                                   "Đức Hải”