Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội viên phụ nữ cơ sở năm 2022

 

Sáng nay, ngày 17/5, trung tâm chính trị huyện đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội viên phụ nữ cơ sở năm 2022. Về dự có đồng chí Phạm Văn Thành, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện, đồng chí Bùi Thị Hoài Thanh, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện, đồng chí Lê Thị Huyền, Huyện uỷ viên, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện cùng 90 đại biểu là cán bộ hội viên Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện.

         Lớp bồi dưỡng được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/5. Tại đây các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề như: Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Phù Cừ có đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả”; Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị Việt Nam; Kỹ năng, phương pháp vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia có hiệu quả các hoạt động Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh, khả năng đóng góp của phụ nữ và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ hội cơ sở.

Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng các học viên còn được tuyên truyền chính sách pháp luật, bình đẳng giới, nội dung các chuyên đề Vì sự tiến bộ của phụ nữ và tập huấn kỹ năng giám sát cho cán bộ hội.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ Hội cơ sở nắm chắc những chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và rèn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ trong tình hình mới.

                                                       HNHUNG